საგამოძიებო ჟურნალისტიკა მედიის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ამვადროულად, საინტერესო ნაწილია. ჟურნალისტურ გამოძიებებზე მისი ავტორები ზოგჯერ სიცოცხლის რისკის ფასადადაც კი მუშაობენ. ყოფილა შემთხვევები, როცა ჟურნალისტებს ბევრი მასალა შეუგროვებიათ, მაგრამ გამოძიება ჩიხში შესულა, თუმცა ჟურნალისტიკის ისტორიაში არის გამოძიებებიც, რომლებმაც დიდი სკანდალი, შემდეგ რეფორმები ან პრეზიდენტის გადადგომაც კი გამოიწვია.

ქრონიკა + - ის საგამოძიებო ბიურო